vuelycee.jpg

Slovenské

turné slovenské prezentácie

Námornícke gymnázium Paula Bousqueta

 

Od roku 1851 Námornícke gymnázium Paula Bousqueta pripravuje študentov na námornícke povolanie.

 

Jedinečné námornícke gymnázium postavené na stredomorskom pobreží je financované a dotované regiónom Occitanie Pyrénées-Méditerranée a spravované Ministerstvom životného prostredia, trvalo udržateľného rozvoja a energie.

V škole pracuje viac než 70 zamestnancov a navštevuje ju od 250 do 300 žiakov, z ktorých polovica sú denní a zvyšní sú učni a stážisti.

Je postavené v meste Sète, najvýznamnejšom rybárskom prístave v Stredomorí, ktoré sa rozprestiera na brehu vodnej nádrže Thau a predstavuje až 10% z domácej produkcie ustríc. Zároveň je to jediné gymnázium, ktoré má vlastný prístav. Zaoberá sa tiež starostlivosťou o morské organizmy.

 

Pokiaľ ide o primárne vzdelávanie, námornícke gymnázium Paul Bousquet prijíma do svojich radov žiakov, ktorí ukončili druhý stupeň základnej školy.

Škola formuje žiakov, ktorí môžu následne študovať na školách, ktoré vystavujú certifikát o odborných schopnostiach a na technických vysokých školách so zameraním na obchod, lodné strojníctvo, rybolov, morské organizmy a potom môžu zastávať rôzne pomocné alebo kádrové pozície na lodiach. 

 

Má oprávnenie vzdelávať v odbore námorník a následne v danom odbore vystavovať certifikát o odborných schopnostiach a taktiež má oprávnenie vyučovať v odbore vodohospodárskej produkcie a vystavovať vysvedčenie o vyššom špecializovanom vzdelaní v tomto odbore.

 

Pokiaľ ide o nadstavbové štúdium, to reaguje na potrebu námorných sektorov pre obsadzovanie, vzdelávanie a propagáciu výkonných, pomocných a kádrových pozícií.

 

Štúdium je na úrovni V a IV a je zamerané na rybolov, obchod, profesionálny jachting, vodné športy, profesionálne potápačstvo, lodné strojníctvo, valorizáciu a komercializáciu morských produktov a námornú bezpečnosť.